Úvod

Cílem plavecké školy Jiřího Řezáče je aby se všichni účastníci plaveckých kurzů naučili technicky správně zvládat všechny plavecké způsoby: znak, kraul, prsa, motýl.

Při výuce plavci provádí nácvik technických cvičení a plavecké techniky.

Trénují rychlost, vytrvalost a rozvíjí svoji plaveckou všestrannost.

Učí se také plavecké obrátky, startovní skoky, plavání pod vodou, atd.

Plavecká škola se může doposud pochlubit tím, že se všichni pravidelní účastníci plaveckých kurzů naučili nadprůměrně dobře zvládat všechny čtyři plavecké způsoby znak, kraul, prsa, motýl a to včetně nejstarší, 63 leté, účastnice kurzu.

Výuka plavání probíhá na bazénech v Plzni a v Rokycanech. Je určena zájemcům od pěti let věku. Horní hranice věku není omezena.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Plavecká škola Jiřího Řezáče se jako jediná v České republice věnuje také extrémně vytrvalostnímu plavání.

Vytrvalostních akcí se účastní pouze vybraní jedinci z této plavecké školy, kteří se plavání nevěnují závodně, ale pouze rekreačně na čistě amatérské úrovni. Nikdo z účastníků vytrvalostních akcí není členem žádného plaveckého oddílu.

I přesto, že jsme v tomto netradičním plaveckém odvětví průkopníky, dosahujeme v něm vynikajících výsledků. Za více než 100 let fungování organizovaného plavání v České republice se o podobné extrémně vytrvalostní plavecké akce kromě nás ještě nikdo pravidelně a tak úspěšně nepokoušel.

Ve všech extrémně vytrvalostních akcích, které plavecká škola Jiřího Řezáče pořádala, jsme vytvořili české rekordy, které jsou zapsány do České knihy rekordů. Některé rekordy byly navíc zaslány do Guinnessovy knihy světových rekordů k posouzení, zdali se nejedná také o rekordy světové.

Vybraní jedinci z této plavecké školy dokázali v extrémně vytrvalostním plavání vytvořit již 81 českých rekordů.